Avtor: Nuša Cvelbar

0

Funkcije

Sliko na levi strani prenesi na pravilno sliko na desni strani. Viri: lastne fotografije – Nuša Cvelbar

0

Funkcije

Ime funkcije prenesi na pravilno sliko grafa funkcije. Viri: lastne fotografije – Nuša Cvelbar