Avtor: Petra Sedminek Malnar

0

Jaz in skupnost, Sedminek Malnar

Kozel, L., Baloh, R., Stankovič, M. (2016). Družba 4. Samostojni delovni zvezek za družbo v četrtem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. Umek, M., Janša Zorn, O. (2013). Družba in jaz 1. Družba za...

0

Od elektrarne do vtičnice, Sedminek Malnar

VIRI: https://www.gettyimages.com/detail/illustration/tower-royalty-free-illustration/453204749?adppopup=true Bajd, B., Krmel, D., Oblak, S, Glažar, S. A., Hostnik, I. (2013) Od mravlje do sonca 1, Naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Ljubljana: Modrijan.

0

Prazniki nas družijo (P.S.M.)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8D https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_no%C4%8D https://www.idrija.si/objava/158650 https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar#/media/Slika:Primo%C5%BE_Trubar_(woodcut).jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Zastava_Slovenije#/media/Slika:Slovenska_zastava.JPG https://sl.wikipedia.org/wiki/Zastava_Slovenije#/media/Slika:Slovenska_zastava.JPG https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren https://sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_vnebovzetje https://www.kamra.si/novice/item/23-november-dan-rudolfa-maistra.html