Avtor: Sabina Košir

0

Likovna umetnost 8. r – Iluzija prostora in prostorski ključi

Viri: Predstavitvena slika: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ideal_City_-_Urbino.jpg Vsi ostali viri so navedeni pri vsakem posameznem vstavljenem elementu oziroma gradniku. Navodila za delo: Pred sabo imate nalogo, ki se nanaša na iluzijo prostora in prostorske ključe. Sledite navodilom...

0

Barve in barvni krog

Viri: Featured image: https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog#/media/Slika:Farbkreis_Itten_1961.svg Ostali viri so navedeni pri vsaki sliki na posamezni kartici