Avtor: Simona Kralj

0

Reformacija in protestantizem

VIRI: https://eucbeniki.sio.si/slo1/2425/index.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar#/media/Slika:Primo%C5%BE_Trubar_(woodcut).jpg

0

Grško gledališče

VIRI: video: https://eucbeniki.sio.si/slo1/2441/index4.html# fotografija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1ko_gledali%C5%A1%C4%8De#/media /Slika:Epidaurus_Theater.jpg