Avtor: Urška Šparemblek

0

Načrt, zemljevid, orientacija

Naloga služi utrjevanju pojmov v zvezi z načrti, zemljevidi in orientacijo pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Viri: Vsi viri so zapisani v “pravicah uporabnika” oz. “rights of use”.

Ta suhi škafec pušča 0

Velika začetnica, predlogi in težje besede – 4. r

V tem kvizu lahko učenci 4. razreda utrjujejo zapis velike začetnice pri državah, pravilno uporabo predlogov s/z in k/h ter zapis nekaterih težjih besed. Viri: Vsi viri so zapisani v “pravicah uporabnika” oz. “rights...

0

Besede z lj ali nj

Naloga z vstavljanjem besed je namenjena učencem 4. razreda pri predmetu slovenski jezik za utrjevanje pravilnega zapisa besed, ki vsebujejo lj ali nj. Vmes je tudi nekaj primerov, kjer j ni potreben. Viri fotografij:...

2

Pravilen zapis besed, 4. r

Tukaj lahko učenci preverijo ali znajo pravilno zapisati nekatere slovenske besede. Viri: https://pixabay.com/illustrations/female-girl-head-silhouette-woman-2067462/ https://pixabay.com/illustrations/sewing-meter-sewing-sew-measure-4787852/ https://pixabay.com/photos/mole-nature-animals-molehills-13299/ https://pixabay.com/photos/horse-nostrils-close-up-3916028/ https://pixabay.com/illustrations/magic-show-stage-cartoon-circus-3988229/ https://pixabay.com/illustrations/love-bunnies-rabbits-kiss-cute-2658386/ https://pixabay.com/photos/food-breakfast-table-healthy-green-2569257/ https://pixabay.com/illustrations/dance-music-treble-clef-sound-108915/ https://pixabay.com/vectors/snowdrop-flower-white-galanthus-37769/

4

Sončev sistem, 4. r

Učenci 4. r na kratko ponovijo snov v zvezi s Sončevim sistemom in pojavi na Zemlji. Viri: https://pixabay.com/photos/sun-solar-flare-space-outer-space-11582/ https://pixabay.com/photos/solar-system-sun-mercury-venus-439046/ https://search.creativecommons.org/photos/2a66e799-98cf-482b-a576-5bd626605b87 https://search.creativecommons.org/photos/e0a4abf1-0151-45a4-8cbc-c5b5644b46e8 https://pixabay.com/vectors/earth-north-star-north-navigation-23592/ https://pixabay.com/photos/world-globe-day-night-sun-stars-1582347/ https://pixabay.com/photos/mountain-top-hill-white-snow-sky-1793821/ https://pixabay.com/photos/adventure-climb-grass-high-hike-1850205/