Kategorija: Prenesi in spusti

0

DOMAČE ŽIVALI

Na slikah so prikazane domače živali. Poveži sliko z ustreznim poimenovanjem živali. VIRI: https://sl.wikipedia.org/wiki/Lisasto_govedo http://www.genska-banka.si/pasme/stajerska-kokos/ https://web.lopolis.si/?MeniZgorajID=5&MeniID=64&StranID=103 https://www.indiamart.com/vidarbhaindiacorporation/large-white-yorkshire.html http://www.nutribiovet.si/prehrana-konj-ki-naj-pridobijo-telesno-maso/ lastni vir

Odnosi med živimi bitji 0

NIT: 5. r – Prehranjevalni odnosi med zivimi bitji

Razvrsti imena odnosov med živimi bitji in slike primerov v priloženo tabelo glede na njihove značilnosti. Viri: vir prikazne slike: https://leverageedu.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/What-is-Food-Chain.jpg ozadje slike: lastni arhiv vir slike (levinja in zebra): https://srpska24.me/wp-content/uploads/2021/03/lovci.jpg vir slike (čebela...

0

Adverbs of frequency

V prvi stolpec povleci slovenske, v drugi pa angleške prislove. Na vrh tabele povleci izraz vsak dan. Viri: avtorjev lasten izdelek, clipart.com

0

CELINE

Viri: – Raziskujem Zemljo, SDZ, Rokus Klett, Ljubjana, 2021 – https://www.infoplease.com/world/world-geography/continents