Označeno: 6.razred

0

Rastlinski organi

Reši kviz in preveri svoje znanje o rastlinskih organih. Viri: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1543/0305_brstnica_grah_praprot.jpg https://www.dnevnik.si/1042795967

0

Ulomki in decimalna števila (Medina)

Kviz je namenjen učencem in učenkam šestih razredov OŠ. S kvizom utrjujejo znanje o poglavju Ulomki in decimalna števila. Okvirni čas reševanja aktivnosti je 10 min.