Označeno: 6. razred

Katere organele imajo celice? 0

Zgradba celic

Pred seboj imaš test iz treh različnih tipov vprašanj o zgradbi celic. Želim ti veliko uspeha pri reševanju.

0

Kamnine, Bevk

Vir fotografij: https://skupnost.sio.si/mod/page/view.php?id=321345 Kartice so oblikovane v programu Canva.

0

Zgradba rastlinske celice, Bevk

Povleci pojme na ustrezno mesto na ilustraciji rastlinske celice. Vir ilustracije celice: https://www.canva.com/p/templates/EAFJUNHpr6Q-green-and-yellow-illustrative-plant-cell-presentation/ Urejeno v programu Canva.

Države in znamenitosti 0

Države in znamenitosti

https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav#/media/Slika:Flag_of_Austria.svg https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav#/media/Slika:Flag_of_Greece.svg https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav#/media/Slika:Flag_of_Spain.svg https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav#/media/Slika:Flag_of_the_United_Kingdom_(3-5).svg https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav#/media/Slika:Flag_of_Croatia.svg https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_London https://www.outlooktraveller.com/destinations/international/7-travel-tips-for-a-smooth-greece-vacation