Označeno: biologija 9

0

Utrjevanje mitoze

S pomočjo slike izberi pravilni odgovor. Vir slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mitoza#/media/Slika:Major_events_in_mitosis_sl.svg

0

Znanstveniki v biologiji Štok N.

Viri: https://folio.rokus-klett.si/?credit=BIO9UC_2izd&pages=54-55 https://folio.rokus-klett.si/?credit=BIO9UC_2izd&pages=56-57 https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Charles_Darwin_1880.jpg http://vedez.dzs.si/datoteke/bio-procesi/1_zgradba-in-delovanje-celice/4_teorije-nastanka-organelov/1_nastanek-kloroplasta/2_risbe/index.html https://www.genome.gov/genetics-glossary/Deoxyribonucleic-Acid https://br.pinterest.com/pin/409123947374550886/ https://creation.com/alfred-russel-wallace-co-inventor-of-darwinism https://www.isepp.org/Pages/San%20Jose%2004-05/MargulisSaganSJ.html

0

Utrjevanje in ponavljanje BIO9 – celica in dedovanje

Viri: Slika 1: https://ocelici.weebly.com/prokariontska-celica.html Slika 2https://eucbeniki.sio.si/nar6/1500/index6.html Slika 3https://eucbeniki.sio.si/nar6/1500/index6.html Slika 4 in 5https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=259281 Slika 6https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtosom Slika 7 in naslovnicahttps://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/3b8a4b4e-84b0-4580-aa6f-e38efe028ed9/biologija-8/m01/j05/index.html Slika 8https://unacademy.com/lesson/dna-chromosome-chromatin-and-chromatid-in-hindi/XHV5XIVB Slika 9https://tenor.com/search/animation-of-dna-replication-gifs Slika 10https://eucbeniki.sio.si/nar6/1542/index2.html