Označeno: biologija

Katere organele imajo celice? 0

Zgradba celic

Pred seboj imaš test iz treh različnih tipov vprašanj o zgradbi celic. Želim ti veliko uspeha pri reševanju.

0

Prebava in absorpcija

https://i.pinimg.com/736x/26/50/bf/2650bfedd8e3b45e5a90fbb370a88377–occupation-clipart.jpg https://media.istockphoto.com/vectors/human-digestive-system-vector-id899943628?k=6&m=899943628&s=612×612&w=0&h=J4dm0lZiMhMATWgCGFnj2dAHshDz04lnUXCLeWAlIco= https://thumbs.dreamstime.com/z/amylase-molecular-chemical-formula-enzyme-pancreas-infographics-vector-illustration-isolated-background-amylase-127481436.jpg?ct=jpeg https://th.bing.com/th/id/R.1561dc98136578e63308db2347b3c80d?rik=ucvh7NQo60EcVA&riu=http%3a%2f%2fib.bioninja.com.au%2f_Media%2fdialysis-tubing_med.jpeg&ehk=DW1lTpiw1zK%2bCqcddRJfcJE%2baJZgXBPB5eezVZED29U%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0&sres=1&sresct=1 https://www.scienova.com/wp-content/uploads/2019/05/Abb-2-1-Dialysevorgang.png

0

Prebavni sistem, Saša Ogrizek

Na sliki je prebavni sistem človeka. Povlecite posamezna polja in jih spustite na ustrezna mesta tako, da boste povezali zgradbo prebavil z njihovo funkcijo. Vir: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/human-digestive-system-vector-25075830