Označeno: delo na vrtu

0

VRTNA OPRAVILA

Vir: https://img.freepik.com/free-vector/spring-backyard-concept-with-young-female-fence-blooming-bushes-roses-shovel-bird-watering-can_191217-4.jpg?size=626&ext=jpg Naloge v kvizu so primerne za učence, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Navodila in besedila so zapisana v obliki lahkega branja

0

VRTNA ORODJA

Naloga je primerna za učence, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Navodila so zapisana v obliki lahkega branja. Viri: https://i.ytimg.com/vi/_m71Cilu44I/hqdefault.jpg