Označeno: DRUŽINA

Utrjevanje znanja 0

Ponovim

Viri: – https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fillustrations%2Fkids-bugs&psig=AOvVaw2R9v7XekF8vvewRVEPfzif&ust=1638379187183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjU6p7MwPQCFQAAAAAdAAAAABAZ– https://www.istockphoto.com/photo/too-many-questions-gm1182309913-331946925– https://free-images.com/display/mother_son_mom_child.html– https://free-images.com/display/family_park_poeple_kids.html– https://www.istockphoto.com/photo/multi-generation-black-family-in-a-forest-close-up-portrait-gm1045343524-279737359– https://free-images.com/display/caucasian_child_dad_daughter.html– https://www.istockphoto.com/photo/we-are-a-big-family-gm1220287403-357250694– https://free-images.com/display/family_bluebells_child_spring.html

0

KVIZ – SPOZNAVANJE OKOLJA

Viri: https://unsplash.com/photos/rII0mAgBHpY https://unsplash.com/photos/VJFzL6uV7wQ https://unsplash.com/photos/G09a9f3tf4c https://unsplash.com/photos/ZsDyBXoHbQE https://unsplash.com/photos/8rPdFhOiXGY

0

Moja družina

Viri: https://pixabay.com/photos/family-baby-crawling-mother-1237701/ https://pixabay.com/photos/hands-friendship-friends-children-2847508/