Označeno: DSP

0

Pretvorbe enot za maso – Kirbiš

Potegni okvirčke z barvnimi zapisi na mesto, kjer je zapisana enaka masa, le z drugo enoto. Ko umestiš vse okvirčke, rešitev preveriš s klikom na preveri svoj odgovor spodaj! Vir slik: lastne slike, izdelane...

0

Branje, bes.zaklad

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=d8p67pdI&id=9C0FAD7670790122 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F7YOvQ8x&id=F7F173F4A5CF56C8 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fHBcPb6H&id=6DF10D50 https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika Viri: Zakaj se dogaja?9, učbenik za fiziko v devetem razredu OŠ, /A.Demšar… -2.izd.-Ljubljana: Rokus Klett, 2015 Pečjak, S., Bralne učne strategije/S.Pečjak, A.Gradišar,- 2.izd., 1,natis,-Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012

0

Prepoznavanje čustev, Metličar Sternad

Viri: https://pixabay.com/photos/surprised-excited-person-happy-3126454/ https://pixabay.com/photos/book-bored-college-education-15584/ https://pixabay.com/photos/boy-teen-schoolboy-anger-angry-2736659/ https://pixabay.com/photos/person-human-girl-child-eyes-face-1205140/ https://pixabay.com/photos/baby-tears-portrait-people-small-3363419/ https://pixabay.com/photos/children-sisters-cute-girls-1869265/ https://unsplash.com/photos/P5MXtYfgmmw https://unsplash.com/photos/NPmR0RblyhQ https://unsplash.com/photos/cDjVQiBxiMc https://unsplash.com/photos/nwYas4Usbac https://unsplash.com/photos/mH7swQkWozY https://unsplash.com/photos/VZILDYoqn_U

0

Razumem, kar berem; Mlekuž

Viri: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zjWr6CVL&id, https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jUfiPWmj&id, Dotik narave 6, Učbenik za naravoslovje v 6.r.OŠ, Založba Rokus Klett, d.o.o., Ljubljana 1918

0

Čustva

viri: https://pixabay.com/photos/surprised-excited-person-happy-3126454/ https://pixabay.com/photos/book-bored-college-education-15584/ https://pixabay.com/photos/boy-teen-schoolboy-anger-angry-2736659/ https://pixabay.com/photos/person-human-girl-child-eyes-face-1205140/ https://pixabay.com/photos/baby-tears-portrait-people-small-3363419/ https://pixabay.com/photos/children-sisters-cute-girls-1869265/

0

Uganke/Kolman

Viri: https://pixabay.com/illustrations/pig-pink-animals-piglet-cute-3498048/ http://clipart-library.com/clipart/snowflakes-clipart-8.htm https://pixabay.com/illustrations/cute-princess-little-princess-child-3097793/ https://pixabay.com/illustrations/dog-cartoon-dog-illustration-kid-dog-4841703/ https://pixabay.com/illustrations/cow-ruminant-bell-flowers-farm-5712706/ https://pixabay.com/vectors/clown-crazy-happy-funny-cartoon-1295519/ https://pixabay.com/vectors/bee-bi-cartoon-honey-insect-1296273/ https://pixabay.com/illustrations/snowman-christmas-winter-december-5815700/ https://pixabay.com/illustrations/christmas-tree-bag-santa-xmas-928332/