Označeno: funkcija

0

Povezovanje množice točk z ustreznimi pogoji

Vir: https://eucbeniki.sio.si/mat9/884/index3.html https://eucbeniki.sio.si/mat9/884/index4.html https://eucbeniki.sio.si/mat9/884/index5.html https://eucbeniki.sio.si/mat9/884/index8.html https://eucbeniki.sio.si/mat9/884/index9.html https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO9UC-prenova-2013&pages=182-183