Označeno: Funkcije

0

Lastnosti funkcij

Vir slike: lasten (slika je bila pripravljena s programom GeoGebra); prikazna slika: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbitrary_function_graph.png.

0

Funkcije

Sliko na levi strani prenesi na pravilno sliko na desni strani. Viri: lastne fotografije – Nuša Cvelbar