Match the images with the household chores

Učenci povežejo sličice na desni z ustreznim opisom gospodinjskega opravila v angleščini na levi. Z aktivnostjo utrjujejo novo usvojeno besedišče.