Označeno: grafika

0

Grafične tehnike (Benčina)

Viri: lasten arhiv https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/index6.html https://ossaleklikovnagalerijaslik.splet.arnes.si/author/sopbobliguest-arnes-si/page/6/ https://sh.wikipedia.org/wiki/Monotipija https://www.os-marijevere.si/prikazi.aspx?showID=3788 https://galerija-bj.blog/2020/05/04/ustvari-grafiko-doma/