Označeno: Informacijska družba

0

Vpliv informacijske tehnologije na človeka in informacijska družba Romana Zver

Vir slike 1:Henri Bergius. Joys of teleworking [pridobljeno 7. 5. 2015], dostopno na spletnem naslovu: https://www.flickr.com/photos/bergie/2607360448/ (CC BY SA) [citat] Vir slike 2:SAFE.si. Hipster Bedanc: Ne zatipkaj si dostojanstva. pridobljeno[2. 4. 2015] Dostopno na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=WsACnTSPWSQ [citat] Vir Slike 3:https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1503/img/coding-699318_1280.jpg Vir slike...