Označeno: INFORMATIKA

Predmet: Informatika 0

Predmet: Informatika

SKLOP: SESTAVNI DELI RAČUNALNIKA Pri tej vaji povežite sliko dela računalnika z opisom. Slike so pridobljene s spletne strani https://computerinfobits.com/parts-of-computer-and-their-functions/

0

Microsoft Office

Viri: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Microsoft_Office_Word_(2019-present).svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Teams.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Microsoft_Office_Access_(2019-present).svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_Excel_(2019-present).svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_Outlook_%282018%E2%80%93present%29.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_Publisher_%282019-present%29.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Forms_%282019-present%29.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_13-16_Logo.png