Modeli molekul in poimenovanje snovi Frontini

Viri: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon-dioxide-3D-vdW.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxygen_molecule3D.png https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonia-3D-vdW.svg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H2O_(water_molecule).jpg#/media/File:Water_molecule.svg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Methane_Molecule_3D.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dinitrogen-3D-vdW.png#file https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydrogen-bromide-3D-vdW.svg https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDveplov_dioksid#/media/Slika:Sulfur-dioxide-3D-vdW.png https://eucbeniki.sio.si/kemija8/942/index5.html