Označeno: Les

0

Drevesne vrste

Fotografije drevesnih vrst povleči na ustrezno mesto. Viri: http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/listavci.htm

0

Ponovitev znanja o lesu

VIRI: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1323/index4.html https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/08/3-LES_ZGRADBA.pdf http://franros18815.splet.arnes.si/files/2020/03/TIT-6R-LES_2t.pdf https://telovadbazmurijem.weebly.com/murikrac/archives/09-2013 https://www.youtube.com/watch?v=NmkyS1kHioo https://www.beles.si/ http://izotech-zalozba.si/portal/wp-content/uploads/2019/03/Ucbenik-TIT6-2012-04_lock.pdf

0

Les

VIRI: https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1339365 https://www.facebook.com/comkras/photos/ste-vedeli-drevesne-letnice-nam-ka%C5%BEejo-vsakoletni-debelinski-prirastek-lesa-vend/1126819710711838/

0

Zgradba drevesnega debla

Premakni poimenovanja delov pri prerezu drevesnega debla na ustrezno mesto. VIRI http://mateh.splet.arnes.si/files/2019/03/40.ura_Zgradba-in-vrste-lesa.pdf https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=1339365

0

Prepoznavanje drevesnih vrst

Viri: http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/listavci.htmy http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/les/iglavci.htm

0

Lesni polizdelki

Naloga je pripravljena z vtičnikom H5P, in sicer je izbrana vrsta Image Pairing. Naloga je primerna za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu, pri sklopu o Lesnih gradivih. Vsebuje 9 parov slik, kjer...

0

Kviz o lesu

Viri: http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/listavci.htm#Bukev http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/listavci.htm#Hrast http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/listavci.htm#Lipa http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/listavci.htm#kostanj http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/iglavci.htm#smreka http://www2.arnes.si/~smeden/spletna_stran_papir_les_umetne_mase_in_kovine/les/iglavci.htm#jelka http://www2.arnes.si/~evelik1/les/bor.htm http://www2.arnes.si/~evelik1/les/macesen.htm