Označeno: Letni časi

POMLAD_ŽVANUT 0

POMLAD_ŽVANUT

Vir: https://pixabay.com/vectors/spring-garden-flowers-bloom-plant-5080092/

0

Vreme in letni časi

Naloge za utrjevanje znanja. Viri besedila in slik: Interaktivno gradivo za pouk in https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik/1000186

0

Zima – Manfreda

Viri: https://free-images.com/display/snowman_winter_white_snow_0.html https://free-images.com/lg/71fd/ice_trees_winter_snow_0.jpg https://image.freepik.com/free-vector/vector-illustration-winter-landscape_1441-130.jpg https://image.freepik.com/free-vector/winter-clothes-icons_74855-199.jpg https://free-images.com/lg/f463/nature_tree_larch_tree.jpg https://image.freepik.com/free-vector/four-seasons-summer-autumn-winter-spring-tree-wallpaper-vector-illustration_1284-2129.jpg

0

Koledar, Ivančič

Viri: https://image.freepik.com/free-photo/red-white-skis-put-snow-forest_8353-1045.jpg https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/72/05/28/1000_F_372052836_qAtECxKdDcAfm85hx04z8Dz4QHw5p7QV.jpg https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/34/clock-159881_960_720.png https://image.freepik.com/free-photo/top-view-planner-2021-calendar-reading-classes_23-2148693344.jpg

0

Stolpec (Column): Letni časi

Viri: https://www.nordkapp.no/no/fakta/230-nar-solen-aldri-senker-seg-nesten (citirano: 27. 9. 2021) https://www.triglavskazakladnica.si/asset/gnHABcTRBPiY6vPEM (citirano: 27. 9. 2021) http://pefprints.pef.uni-lj.si/6020/1/Bojc_Klara_Diplomsko_delo.pdf (citirano: 27. 9. 2021)

0

LETNI ČASI

viri: https://www.123rf.com/photo_53980101_boy-and-the-four-seasons.html https://www.pinterest.com/pin/451837775118232611/ https://www.pinterest.com/pin/666743919817323183/ https://www.pinterest.com/pin/47921183504847616/ https://www.canstockphoto.com/basket-with-autumn-fruit-19958576.html