Označeno: NRA 5.r.

0

Spletna pošta – kviz

slika lasten vir iz spletnega vmesnika Arnes pošta [online: https://webmail.arnes.si/] besedilo zadnje naloge prilagojeno iz strani: Elektronska pošta [vir: http://colos.fri.uni-lj.si/eri/INFORMATIKA/RACUNALNISKA_OMREZJA/ElektronskaPosta.html] Prikazana slika: https://www.restena.lu/en/service/webmail

0

POVEŽI PARE

NRA 4., 5. razred BINEARNA ŠTEVILA Utrjevanje znanja – binearni zapis števil. Avtorica: Mojca Leskovec

0

ŠTEJEMO BINARNO

Vsebina je namenjena utrjevanju znanja pri računalniškem izbirnemu predmetu NRA. Ponovitev štetja po dvojiško. Ponovimo: Zapiši število po dvojiško. Katera števila so predstavljena (zapiši po desetiško). Avtorica: Mojca Leskovec