Označeno: obdobja

Zgodovinska obdobja 0

Zgodovinska obdobja

Viri: https://www.nms.si/si/izobrazevanje/ucitelji/prazgodovina https://www.os-brinje.si/files/2020/05/DRU-5r-8t-Prazgodovina.pdf https://osmirna.splet.arnes.si/files/2015/09/5.r-STARI-RIM-ppt-pravi.pdf https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_arhitektura https://www.finance.si/finance/to-poletje-dozivite-srednji-vek/a/8824796 https://www2.arnes.si/~o4osce/gradiva/zgo/srednji_vek/index.html https://www.os-kobarid.si/files/2020/05/Novi-vek-in-sodobnost.pdf https://ucenjedaljavo.splet.arnes.si/files/2020/03/DRU-Potovanje-v-novi-vek.pdf https://www.moskisvet.com/visoki_obrati/steve-jobsovi-izumi-ki-so-zaznamovali-moderno-dobo.html