Označeno: orientacija

0

Orientacija

Viri: https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5MAT4_1del&pages=14-15 https://sdk.bitmoji.com/render/panel/65194a5a-410b-4f1a-8687-e1c23f2d8400-8883d07c-ff43-4e8c-b497-ac3a7c3e3d74-v1.png?transparent=1&palette=1

0

Naselja_Šumah

S kvizom bodo učenci preverili razliko med življenjem v mestu in na vasi ter se preizkusili, kaj že vedo o orientaciji. VIRI: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Tihaboj.jpg/1200px-Tihaboj.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Dravograd2001c.jpg https://previews.123rf.com/images/irstone/irstone1401/irstone140100035/25093974-modern-city-and-country-side.jpg

0

Načrt, zemljevid, orientacija

Naloga služi utrjevanju pojmov v zvezi z načrti, zemljevidi in orientacijo pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole. Viri: Vsi viri so zapisani v “pravicah uporabnika” oz. “rights of use”.