Označeno: orientacija

0

Orientacija in zemljevidi

Med ponujenimi izberi pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Viri: https://play-lh.googleusercontent.com/IkQk04P-vl_x8BaDGU6pl5k8Nb9VN9VOa16ezHaxi72fG0TNqGIm2SGvd_mT8mVpOA