Orodja za obdelavo kovin

Viri: . . ABERŠEK, Boris, FLORJANČIČ, Franko in PAPOTNIK, Amand. 2005. Tehnika 8: učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 8. razredu devetletne osnovne šole. DZS. Ljubljana.