Označeno: Osnovne in dodatne surovine

ProizvodnjaPapirja 0

Surovine papirnih gradiv

Pri izdelavi naloge je bil uporabljen vtičnik H5P – Fill in the Blanks. Naloga je namenjena pouku tehnike in tehnologije v 6. razredu in je primerna za utrjevanje snovi pri učnem sklopu Obdelava gradiv...