Označeno: Osnovne veličine

0

Električne veličine

V prazen okvirček vpiši pravilne merske enote. Kaj je merska enota, glej sliko! Vir slike: https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1734692/mod_resource/content/1/Merjenje%20dol%C5%BEine.pdf