Označeno: protestantizem

0

Reformacija in protestantizem

VIRI: https://eucbeniki.sio.si/slo1/2425/index.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar#/media/Slika:Primo%C5%BE_Trubar_(woodcut).jpg