Označeno: računovodstvo

0

Bilanca stanja

Preverite pravilnost postavitve posamezne gospodarske kategorije v bilanci stanja in jo v primeru napačne razporeditve, s pomočjo funkcije povleci in spusti, postavite na pravo mesto.

0

Zgodovina računovodstva

Razvoj računovodstva Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli Vir: http://zgodovina.si/klinopis-najstarejsa-zlogovna-pisava/ Vir: https://www2.arnes.si/~o4osce/gradiva/zgo/srednji_vek/obrt_trgovina.html

0

Bilanca stanja – preverjanje (Pustotnik)

Viri slik: https://insights.ehotelier.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/Balance-sheet.jpg https://www.alamy.com/3d-illustration-of-income-statement-title-on-business-document-image179838329.html