Označeno: skelet

0

Kosti človeka, Golob Petrič

Poimenovanje kosti prenesi na ustrezno mesto. Viri: https://s26162.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/10/1030_LL_bones-1030×579-1.jpg https://img.freepik.com/free-vector/realistic-human-skeleton-parts-set_1284-29688.jpg?w=2000