Označeno: slovenska književnost

0

Razsvetljenstvo na Slovenskem

Viri: Marko Pohlin – Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) Marko Pohlin | Dnevnik https://sl.wikipedia.org/wiki/Valentin_Vodnik https://old.delo.si/kultura/linhart-slovence-povezal-s-svetom.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Jurij_Japelj https://eucbeniki.sio.si/slo1/2428/index.html

0

Pomembnejša dela slovenske književnosti

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bri%C5%BEinski_spomeniki#/media/Slika:Bri%C5%BEinski_spomeniki_3_(alt).jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Sti%C5%A1ki_rokopis.pdf https://sl.wikipedia.org/wiki/Catechismus_(1550) https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveto_pismo#/media/Slika:Dalmatinova_biblija_barva_(alt).jpg https://www.kamra.si/mm-elementi/kuharske-bukve-valentina-vodnika/ https://sl.wikipedia.org/wiki/Poezije_(France_Pre%C5%A1eren)#/media/Slika:Pre%C5%A1eren_-_Poezije.png https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slika:Josip_Jur%C4%8Di%C4%8D_-_Deseti_brat.pdf&page=3 https://www.kamra.si/en/multimedia/naslovna-stran-prve-izdaje-cankarjeve-erotike-1899/ https://www.antikvariatantiqua.si/leposlovje/romani/samorastniki-2/ https://www.kcktolmin.si/ciril-kosmac-knjizne-izdaje-kosmacevih-del