Označeno: težje besede

Ta suhi škafec pušča 0

Velika začetnica, predlogi in težje besede – 4. r

V tem kvizu lahko učenci 4. razreda utrjujejo zapis velike začetnice pri državah, pravilno uporabo predlogov s/z in k/h ter zapis nekaterih težjih besed. Viri: Vsi viri so zapisani v “pravicah uporabnika” oz. “rights...

0

Besede z lj ali nj

Naloga z vstavljanjem besed je namenjena učencem 4. razreda pri predmetu slovenski jezik za utrjevanje pravilnega zapisa besed, ki vsebujejo lj ali nj. Vmes je tudi nekaj primerov, kjer j ni potreben. Viri fotografij:...

2

Pravilen zapis besed, 4. r

Tukaj lahko učenci preverijo ali znajo pravilno zapisati nekatere slovenske besede. Viri: https://pixabay.com/illustrations/female-girl-head-silhouette-woman-2067462/ https://pixabay.com/illustrations/sewing-meter-sewing-sew-measure-4787852/ https://pixabay.com/photos/mole-nature-animals-molehills-13299/ https://pixabay.com/photos/horse-nostrils-close-up-3916028/ https://pixabay.com/illustrations/magic-show-stage-cartoon-circus-3988229/ https://pixabay.com/illustrations/love-bunnies-rabbits-kiss-cute-2658386/ https://pixabay.com/photos/food-breakfast-table-healthy-green-2569257/ https://pixabay.com/illustrations/dance-music-treble-clef-sound-108915/ https://pixabay.com/vectors/snowdrop-flower-white-galanthus-37769/