Ugani številko

Vir podatkov: https://www.stat.si/statweb