Označeno: zgradba atoma

0

Utrjevanje znanja, Kralj

Viri: https://dijaski.net/gradivo/kem_vaj_laboratorijski_pripomocki_01 https://eucbeniki.sio.si/kemija1/481/index2.html

Zgradba atoma, Korpar 0

Zgradba atoma, Korpar

Viri slik: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/MfCHE39YL5jaP9VVb2HeL6.jpg Smrdu Andrej, Od atoma do molekule. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredudevetletne osnovne šole, Ljubljana: Jutro, 2012