Označeno: Zgradba snovi

0

Zgradba snovi, Mojca Višček

Viri slik: https://jutro.si/kemija/slike/u1/a68_primitivna.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a68_telesno.jpg https://jutro.si/kemija/slike/u1/a68_ploskovno.jpg

0

Zgradba snovi

Viri: http://www.primavoda.si/vse-o-vodi/agregatno-stanje https://eucbeniki.sio.si/fizika9/182/index5.html https://www.intelekta.eu/image/large/22886/05.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsueG1gbiHU-X6gQCDyCpJ0gB-XZeSA3UxSA&usqp=CAU https://puntomarinero.com/images/diffusion-what-is-it_5.jpg

ZGRADBA SNOVI 0

ZGRADBA SNOVI

Viri: https://eucbeniki.sio.si/kemija1/481/index2.html https://cekin.si/koristno/diamant-iz-cloveskega-pepela.html http://si.sirloonggroup.com/alkane/ethane-r170/freezer-gas-ethane.html Ostali viri: osebni arhiv avtorice prispevka.

Kemija je svet snovi 0

Kemija je svet snovi

Viri: Graunar M. et al.: Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole. DZS. Ljubljana, 2014. Smrdu, A.: Od atoma do molekule. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne...

0

Poimenovanje spojin, Černelč

Viri: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Carbon-dioxide-3D-vdW.svg/1200px-Carbon-dioxide-3D-vdW.svg.png https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/H2O.jpg https://eucbeniki.sio.si/kemija8/1235/NH3.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrogen-dioxide-3D-vdW.png https://eucbeniki.sio.si/kemija1/492/metan_ka.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg/180px-Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Carbon-monoxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Sulfur-dioxide-3D-vdW.png/220px-Sulfur-dioxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Sulfur-trioxide-3D-vdW.png/616px-Sulfur-trioxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Nitric-oxide-3D-vdW.png