Orientacija in lastnosti zrcaljenja čez točko (Kores)