Označeno: Matematika 7.razred

0

Preslikave

Viri: https://pomocnik.meblosignalizacija.si/produkt/2101/krizisce-cestni-prikljucek-s-prednostno-cesto https://www.dreamstime.com/illustration/cartoon-cottage.html https://eucbeniki.sio.si/matematika7/index.html

0

Preslikave

Interaktivna vsebina v obliki stolpca je namenjen učencem 7. razredov, da preletijo, ponovijo matematično snov Preslikave.

0

Ponovimo poštevanko!

Preden se lotimo razširjanja in krajšanja ulomkov, bomo ponovili znanje poštevanke s pomočjo hitrega testa. Pri reševanju poskusite biti čim hitrejši. Test rešite tako, da označite kateri zmnožek predstavlja zapisan produkt faktorjev. Vso srečo!...

0

Trikotnik in lastnosti trikotnika

Vir prikazne slike prispevka: https://kveez.com/si/hitri-mozgani/kvadriranje-stevil-do-30/ Slika v nalogi je avtorska in je opremljena z avtorskimi pravicami.