Označeno: prebavila

0

Prebavila, 4. razred, Jordan

Oglej si slike delov prebavil. Med slikami se premikaš s tipkama na levem oziroma desnem robu slike. Viri: https://www.google.com/search?q=ustna+votilina&oq=ustna+votilina&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMgkIAhAAGA0YgAQyCQgDEAAYDRiABDIJCAQQABgNGIAEMgkIBRAAGA0YgAQyCQgGEAAYDRiABDIICAcQABgNGB4yCggIEAAYDRgPGB4yCggJEAAYBRgNGB7SAQk0MzAzajBqMTWoAgCwAgA&so https://www.termania.net/slovarji/slovensko-portugalski-slovar/3183347/poziralnik https://viva.bhc.si/8845747/kako-deluje-zelodec https://publishwall.si/davor.bilic/post/237485/med-13-in-15-uro-tanko-crevo https://viva.bhc.si/8837152/kako-deluje-debelo-crevo https://vizita.si/leksikon/divertikuloza-in-divertikulitis.html https://www.sb-celje.si/oddelki-in-ambulante/operativni-oddelki/oddelek-za-splo%C5%A1no-in-abdominalno-kirurgijo/robotsko-asistirana-kirurgija/debelo-%C4%8Drevo-in-danka