Označeno: prebavila

Zgradba in delovanje živali 0

Zgradba in delovanje živali

S tem kvizom boš utrdil znanje o prebavilih, dihalih, transportnem sistemu in izločali. Pri vpisovanju besed ali črk bodi pozoren na velike ali male črke. Viri: https://eucbeniki.sio.si/nar7/index.html

0

SPOZNAVAMO PREBAVILA, Škedelj

Preveri svoje znanje o prebavnem sistemu. Poimenuj označene dele prebavil! Viri: https://www.123rf.com/photo_20060286_illustration-of-various-human-body-systems-and-organs.html https://www.progressivenutracare.com/blogs/news/the-foundations-to-optimal-digestion-a-journey-through-our-digestive-system